Headerbild

Bli medlem

Är Du sedan tidigare medlem i OK Storsjön gäller följande:
Betala medlemsavgiften på bankgiro nr. 5436-3130
Ange namn och personnummer, 10 siffror.
Medlemsavgiften är 100:- för enskild och 200:- för familj

Är Du ny medlem i OK Storsjön väljer Du det som passar Dig:
Betala medlemsavgiften på bankgiro nr. 5436-3130
Ange namn och personnummer, 10 siffror samt att Du skickar ett kompletteringsmail till OK Storsjön
E-post  jorgen.agran@live.se  med följande uppgifter:

Namn
Adress
Mobiltelefon 
Telefon, hem
E-postadress